Poskytované služby

Poskytuji následující služby, hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

  • Psychiatrické vyšetření a diagnostika
  • Léčba medikamentózní
  • Podpůrná psychoterapie
  • Krátkodobá krizová intervence
  • Trénink paměti seniorů

Úzce spolupracuji s klinickými psychology

Mohu pomoci při léčbě:

  • Úzkostných poruch
  • Depresí
  • Fobických poruch
  • Psychotických poruch (schizofrenie, maniodepresivní porucha)
  • Poruch paměti (demence)

Klienty, kteří jsou závislí na alkoholu, drogách či hracích automatech prosím, aby se obrátili na jinou, nejlépe specializovanou ambulanci. 

Mám uzavřeny smlouvy s následujícími pojišťovnami: VZP, RBP, ZPMV, VoZP, OZP. ČNZP

Služby hrazené přímou platbou: individuální psychoterapie dle dohody.