Profesní životopis

Moje kvalifikace

Vzdělání

V roce 1989 jsem absolvovala 3. Lékařkou fakultu Univerzity Karlovy.

V roce 1992 jsem složila první a v roce 1999 druhou atestaci z psychiatrie.

Další odborné vzdělání

Výcvik v integrativní psychoterapii, absolvovala jsem celkem 550 hodin výcviku.

Výcvik v asertivitě a komunikačních dovednostech, celkem 100 hodin.

Praxe

Po absolutoriu jsem v roce 1989-1990 pracovala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice.

V letech 1990-1995 jsem pracovala jako sekundární lékařka v Psychiatrickém centru Praha.

Od roku 1996 pracuji samostatně v soukromé psychiatrické ambulanci v Novém Jičíně.

Od roku 1999 poskytuji konziliární psychiatrické služby v Domě seniorů v Příboře a Novém Jičíně

Další odborné aktivity: jsem hlavní pořadatel odborného lékařského semináře Freudovy dny v Příboře - od roku 2010 každoročne.